Megújuló műtárgyaink

Műtárgyvédelem

Múzeumunk nagy hangsúlyt fektet a gyűjteményeinkben található műtárgyak folyamatos állagvédelmére, illetve restaurálására. A fényképek és dokumentumok látszólag nem jelentenek akkora problémát, pedig ezek megóvása illetve helyreállítása okozza a legnagyobb gondot mind a múzeumok, mind a szakemberek számára. A rengeteg információt nyújtó fotográfiák nagyon sérülékenyek, restaurálásuk nem csak nehéz, de drága beavatkozás is.
Az alább megtekinthető két műtárgy javítási és konzerválási programját a Nemzeti Kultúrális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégiumának 2007-es műtárgyvédelmi pályázata tette lehetővé.
Segítségüket ezúton is köszönjük!

A Vridnik-i szénbánya fotóalbuma

Állapotleírás:
Sötétbarna (szinte fekete) egészbőr kötésű könyv, a bőr a gerincen hiányzik, a veretekkel ellátott tábla sarkai erősen kopottak, a veretek szennyezettek, sérültek, a zárócsat letört, hiányos. Az album oldalai főleg a sarkokon erősen szennyezettek, a gerincnél lévő emelőket tartó vászoncsíkok hajtási élek mentén elkoptak, meggyengültek, berepedtek, felületük foltos, fakó, a ragasztóanyag már nem tartja őket megfelelően a helyükön. A fényképek felülete egyes esetekben erősen szennyezett, a sarkoknál a fotó elvált a hátlaptól. Az előzékek meggyengültek, hátoldalon kopottak, a beütéseken elszakadtak, foltosak, a nyílások nagyon rossz állapotúak, funkciójukat többé nem töltik be.
A restaurálási munka leírása:
A restaurálás megkezdése előtt az album kötéséről, és a lapokról részletes fotódokumentáció készült. Ezt követte a fényképek kiemelése az albumból. A fotók száraztisztítása puha ecset, latex gumiszivacs és Pentel ZF 11 radírgumi segítségével történt. A hordozó kartonok száraztisztítását Rotring radírgumival lehetett elvégezni. A kartonok és a fényképek szakadásainak javítása Glutofix 600 (karboxi-metil cellulóz) vizes oldatával és japán fátyol papírral történt. Az erősen szennyezett fényképek képoldalának nedves tisztításánál pamut vatta, valamint etil-alkohol és desztillált víz 1: 1 arányú keverékének alkalmazása vezetett eredményre. A félig szétesett album szétszedését az egyes lapok száraz tisztítása követte latex radírszivaccsal és Rotring radírgumival. A lapok szakadásait Glutofix 600 sűrű, vizes oldatával sikerült megjavítani. Az album különálló lapjainak összeépítéséhez az új vászoncsíkokat sűrű rizskeményítővel lehetett felhelyezni. A albumtest meggömbölyített gerincének kasírozásánál csontenyv, búzakeményítő, erős megtartású papír és gázsi vászon került felhasználásra. Az oromszegők elvékonyított sötétbarna borjúbőr és kenderzsineg segítségével készültek.
Az album bőrkötésének tisztítását a fémveretek, a rátétek és a csat leemelése előzte meg. A kötésbőr tisztítása likkerrel történt. A felületén nyomott és lakkozott, valószínűsíthetően borjúbőrből készült kötés javításához és kiegészítéséhez a táblákon és az új bőrgerinc készítésénél Ciba-Geigy gyártámányú fémkomplex szinezékkel festett borjúbőr került felhasználásra. Az alkalmazott ragasztó búzakeményítő volt.
A ripsz anyaggal borított előzékek erősen szennyezettek, meggyengültek, éleiken elrongyolódtak. Cseréjük szükséges és indokolt volt. Az új előzékek az eredetihez hasonló minőségű textília felhasználásával készültek; felragasztásuk csontenyvvel történt.
A sárgaréz fémrátétek és veretek tisztítását Sidol fémtisztító folyadékkal lehetett elvégezni. A hiányzó, illetve roncsolódott rézszögek pótlásánál az eredetivel megegyező méretű sárgarézszögek kerültek felhasználásra. A mintegy 70 %-ban hiányzó csat rekonstrukciója a megmaradt töredék alapján, 0. 6 mm vastag sárgarézlemezből készült el. Ezután a rátétek, veretek és a csat visszahelyezése következett. 
A restaurált album így visszanyerte eredeti funkcióját.
A fotóalbum 1 mm vastagságú prespán lemezből készült védőtokot kapott.
Tárolási javaslat: Az albumot a raktári polcon fektetve, 18-20 °C hőmérséklet és 45-50 % relatív páratartalom mellett kell tárolni. Lényeges, hogy a megadott értékek ingadozásmentesek legyenek.
 
A restaurálást végezte:
Papp Judit papír-bőr tárgyrestaurátor művész
Horváth Pál könyv és papírrestaurátor

Országos Széchényi Könyvtár
 

Az album állapota a restaurálás előtt A borítólap állapota

Címeradomány

Mária Terézia birodalmi lovagi címer adománya, 1755.
Leltári száma: D2007.213.01
 
Állapotleírás:
A bordó bársonykötés ép, három kötőszalagja hiányzik. A fémtokos függőpecsét és zsinórja hibátlan. A kötés 14 kézzel írott pergamenlapot takar. A lapok hiánytalanok, de szélükön néhol hullámosak. A legrosszabb állapotban a 6-7. lap (12-13 oldal) van, felületük szennyezett, poros, a pergamen erősen meghullámosodott, ezáltal a nagyméretű festett címerkép sérült. A vastagon felhordott festékrétegek megtöredeztek, felválnak, peregnek, hiányosak.
 
A restaurálási munka leírása:
A pergamen száraz tisztítása radírporos párnával és ecsettel történt. A festékek és tinták oldódási vizsgálata azt az eredményt adta, hogy etil-alkoholban nem oldódnak. Így a pergő festékrétegek fixálására a Klucel M 3%-os etilalkoholos oldata volt alkalmazható. A lapok puhítását és simítását 75%-etanol oldattal lehetett elvégezni. A leváló aranylemezek fixálása tojásfehérje emulzióval történt.
A címeradomány részére savmentes kartonból védőtok készült.
 
A restaurálást végezte:
Dr. Kálmán Péterné
Könyv- és papírrestaurátor
 

Tartalom átvétel